Werkwijze

De kracht van Theaterhart is dat wij samenwerken vanuit de intrinsieke motivatie. In plaats van, door van bovenaf, regels op te leggen. Dit geldt voor zowel de doelgroepen van projecten, als voor de mensen van Theaterhart zelf. 

Theaterhart is gericht op het versterken van structuren binnen bestaande groepen. Hierin zijn openheid en flexibiliteit belangrijke elementen om te kunnen verbinden. Op basis van een gemeenschappelijke belevingswereld, worden o.a. mensen uit de doelgroep zelf ingezet om verandering teweeg te brengen binnen de betreffende doelgroep.  

Hoe wij te werk gaan, kan worden onderverdeeld in 3 categorieën:

  1. Maatwerk, afgestemd op de vraag en wensen van de opdrachtgever. 
  2. Theatervoorstellingen met naprogramma, om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven in beeld te brengen.
  3. Trainingen, om mensen zich krachtiger te laten voelen in de maatschappij.

In de communicatie wordt gekozen voor de persoonlijke benadering met bijpassende middelen. De missie en kernwaarden van Theaterhart vormen hierbij het uitgangspunt.